Mart 2019 Makale Başlıkları

2019-03-26

Mart 2019 75. Sayı Makale Başlıkları

Belediye Meclisi Toplantı Ve Karar Yeter Sayısı Hakkında Bir İnceleme

Mustafa DÖNMEZ

Belediye Başkan Yardımcılarının Sigortalılığı

Akın ŞİMŞEK

Arazi Ve Arsa Düzenlemesinde Tescil Harici Alanların Tescili Meselesi

Suat ŞİMŞEK

Konkordatonun Kamu İhalelerine Etkisi

Av. Necati TORUN

Ana Hatlarıyla Belediye Gayrimenkullerinin Satışı

Halûk NALÇAKAR

İl Özel İdaresi Şirketlerinin Finansal Raporlama Standartları Karşısındaki Durumu

Ahmet ARSLAN

Birden Fazla Kağıt Düzenlenmesinde Üst Sınırda Damga Vergisi Uygulaması Sorunu 6728 Sayılı Kanunla Giderildi

Altar Ömer ARPACI

Yapım İşlerinde Süre Uzatımı

GÜRKAN GÜVEN

Kıyıların Kamusal Boyutu

Cavit KUŞGÖZ

Belediye Şirketlerinde Sermaye İle Kanuni Yedek Akçeler Toplamının En Az Yarısının Zarar Sebebiyle Karşılıksız Kalması

Mustafa YAVUZ

Elektronik İhale Uygulamalarının Belediyeler Açısından Önemi

Sezgin ERÖZBAĞ

Jeotermal Sondaj Faaliyetlerinde ÇED Gerekli Değildir Kararının İptali Durumunda Bu Karara Dayanılarak Açılan jeotermal Sondaj Kuyuları ne Olur? Arama Ruhsat Sahipleri bu Kuyulara Dayanarak İşletme Ruhsatı Talep Edebilir mi?

Hamdi ÇİYİLTEPE

Belediyelere Ait Kum Ocaklarından Yapılan Satışlarda Belge Düzeni Nasıl Oluşturulur?

Salih ÇALAL

Şehrin Sessiz Tanıkları; Şehitlikler

M.Lamih ÇELİK

Türklerin Belediyecilik Anlayışında, Belediye (4.0) Ne Olabilir?

Cem KASAPOĞLU

Yerel Yönetimlerde Farkındalık: Performansa Dayalı Kent Yönetimi

ç. Dr. Rabia Bahar ÜSTE

7153 sayılı Kanunla Çevre Kanununda Yapılan Değişiklikler Üzerine Bir İnceleme

Dr. Hüseyin BİLGİN

Mevzuat Fihristi

Resmi Gazete Dizini

Dilekçe-şikayet hakkının kullanma iftira suçunu oluşturur mu?

Yargıtay Kararları

Kütütür Ve Tabiat Varlığını Bozma

Su Tüketim Bedelinde Görevli Yargı Yolu

Ruhsatsız Yapılaşma

Danıştay Kararları

Kamu Denetçiliği Kurumuna Şikayet Başvurusu Dava Açma Süresine Etkisi

Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığına Nakdi Yardım

Sayıştay Kararları

Zorunlu Deprem (Dask) Sigortası

Aşırı Düşük Teklif Açıklaması

KİK KARAR ÖZETLERİ

Teklif Mektubunda Rakam İle Yazının Uyuşmaması

Düzeltici İşlem

D4 Yetki Belgesi

GENELGE

Resim ilan ve reklamlar

Plastik Poşet Kullanımının Azaltılması

4736 Sayılı Kanun Kapsamında Su İndirimi

100. Yıl Kutlamaları

Görüş (Otopark Yönetmeliği uygulamaları)

Teftiş Kurulu Başkanı Kadrosuna Atama

DPB

Bir ihalede, teklif zarfı içinde biri usulüne uygun doldurulmuş teklif mektubu ile diğeri imzasız ve kaşesiz boş teklif mektubunun sunulması elenme sebebi midir?

SORULAR

İdare tarafından, sözleşmenin imzalanmasına ilişkin olarak verilen sürenin istekli tarafından uzatılması mümkün müdür?

 

Sayfamızı Paylaşın

Site içi Arama

Mart 2019

Haber 7

SORU YANIT

Soru Yanıt
Listeleyin

RESMİ GAZETE

Resmi Gazete